(Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi:03.05.2007-SAYISI:26511)

3.2.8. Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları

Bütün deprem bölgelerinde, süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi normal olan tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde, perde uç bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi, çirozlar ise özel deprem çirozu olarak düzenlenecektir. Özel deprem etriye ve çirozlarının sağlaması gerekli koşullar aşağıda verilmiştir (Şekil 3.1)
 Şekil 3.1

3.2.8.1 — Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka 135 derece kıvrımlı kancalar bulunacaktır. Özel deprem çirozlarında ise bir uçta 90 derece kıvrımlı kanca yapılabilir. Bu durumda kolonun veya perdenin bir yüzünde, kanca kıvrımları 1 35 derece ve 90 derece olan çirozlar hem yatay hem de düşey doğrultuda şaşırtmalı olarak düzenlenecektir. 135 derece kıvrımlı kancalar, Ø enine donatı çapını göstermek üzere, en az 5 Ø çaplı daire etrafında bükülecektir. Kancaların boyu kıvrımdaki en son teğet noktasından itibaren, düz yüzeyli çubuklarda 10 Ø ve 100 mm'den, nervürlü çubuklarda ise 6 Ø ve 80 mm'den az olmayacaktır.

3.2.8.2 — Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.

* 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 02/09/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 06/03/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ise iptal edilmiştir.

Demir Fiyatları
Çerezler, web sitemizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlar. Çerez Politikamızı incelemek için tıklayınız.